vitathatatlan.blogspot.hu
Főoldal (nyitólap) | Tartalomjegyzék
(x)

2018. március 3., szombat

Nyilvánosságra került az egységes ellenzéki kormány összeállítása és programja!

Végre minden vitás kérdésben megállapodtak!


Kiderült az igazság* arról a valótlan állításról, mely szerint az ellenzéki pártok egyetlen célja lebontani a kerítést.
Bizonyítást nyert az is, hogy az ellenzéknek van összehangolt és valódi programja, melyet egységes kormányával könnyen meg is tud valósítani.
Hosszas viták és belső harcok után megszületett az egységes ellenzéki megállapodás.

A valamennyi ellenzéki pártot összefogó szövetség megalapította az [E]llenzéki [G]yőzelem [E]gységének [K]oalíció-ját, (röviden: EGEK) amely döntéseiben 12 nagypárti és 48 kispárti megállapodások alapján tevékenykedik.

Az EGEK megállapodott abban, hogy kizárólag a választópolgárok kormányváltási igényeinek megfelelően tevékenykedik.
Ennek értelmében 3 (azaz három) fő pontban határozta meg az elsődleges céljait.

Ezek a következők:


III / I.

A DEMOKRATIKUS VÁLASZTÁS TISZTASÁGÁRÓL

A jelenleg elsődleges fontosságú kormányváltás megvalósításához biztosítani kell az EGEK garantált győzelmét a választásokon.
Ezért a legutolsó pillanatban minden ellenzéki jelölt azonnal és önként visszalép az EGEK által meghatározott javára.
A Hódmezővásárhelyi minta garantáltan biztosítja a diktatúra feletti győzelmet.

Az EGEK külön nyilatkozatban biztosítja együttérzéséről azokat a szavazókat, akik sértőnek érzik, hogy nem azt támogatja a szavazatuk, akire szavaznak. Kiemelt sajnálatát fejezi ki azok felé, akik ezzel gyakorlatilag olyasvalakire szavaznak, akit egyenesen gyűlölnek, és soha nem támogatnának semmivel. Az EGEK felhívja ezek figyelmét arra, hogy a szavazatokkal történő ilyen típusú machináció törvényes, legális és így tisztességes is.

Nem szavazat-mutyi, hanem az összefogás szellemiségének megfelelő, az állampolgárok akaratát egységesen és igazságosan érvényesítő módszer.III / II.

A DEMOKRATIKUS KORMÁNYZATI MINISZTÉRIUMOKRÓL


Az EGEK megállapodott az új, ellenzéki kormány fontosabb minisztériumait ellátó személyekben is.

Az előzetesen megalakított [M]agyar [E]llenzéki [K]oalíciós [K]ormányzat (röviden: MEKK) pozícióit kizárólag köztiszteletben álló politikusok látják el.


A MEKK legfőbb vezetése:

- Miniszterelnök: mivel a MEKK nemet mond a diktatúra minden megnyilvánulására, nem centralizálja a teljes hatalmat egyetlen kézbe. Ezért a miniszterelnöki tisztséget páros napokon Karácsony Gergely, páratlan napokon pedig Vona Gábor tölti be. Ez a döntés nem kétségbeesett hatalmi kompromisszum, hanem a demokrácia olyan új és egyedülálló megnyilvánulása, amely példát mutat a világ összes demokráciájának.

- Főminiszterelnök: azt, hogy a miniszterelnöki pozícióban semmilyen visszaélés ne történhessen, egy gyakorlattal rendelkező politikusnak kell ellenőriznie. Az EGEK megállapodott abban, hogy a miniszterelnöki tevékenységet a nemzetközi demokráciának megfelelően irányító személy - a főminiszterelnök - személye: Gyurcsány Ferenc.


A MEKK minisztériumait betöltő személyek:


- Belügyminisztérium: Volner János. A volt rendőr és Magyar Gárda alapító tagja, a Jobbik országos alelnökeként bizonyítottan, bármikor képes az aktuális álláspontja rugalmas megváltoztatására. Ezzel a képességgel a fejlődést bármikor új irányba tudja terelni. Volt vállalkozása, a törvények betartásával működő politikai médiakampányai és a jogszabályok terén bizonyított rendkívüli ismeretei biztosítják azt, hogy a miniszteri munkáját is a tőle elvárható módon fogja végezni.


- Pénzügyminisztérium: Czeglédy Csaba. Egyedülálló gazdasági tapasztalatai, valamint feltétlen lojalitása, megkérdőjelezhetetlen becsületessége és kitartása miatt, személyében a MEKK döntése egyhangú volt.


- Külügyminisztérium: Niedermüller Péter. Az EU vezetésével kialakult jó kapcsolatainak köszönhetően, az Uniós érdekek többé nem ütköznek a magyarországi érdekekkel.


- Honvédelmi Minisztérium: a MEKK döntése szerint Magyarország sem most, sem a jövőben semmilyen háborút nem kíván kezdeményezni, vagy abban részt venni. Ezért a MEKK beiktatása után a "hadügyminisztériumot" felszámolja, a Magyar Honvédség irányítását pedig közvetlenül a NATO látja majd el.


- Népjóléti Minisztérium: ez a tárca átalakul, helyette Megszorításügyi Minisztérium jön létre, Bokros Lajos miniszter irányításával. Az adóreformokhoz kötődő gyakorlata, a nemzetközi tapasztalatai, valamint a CEU-n végzett tevékenységével megkérdőjelezhetetlen, hogy erre a tisztségre csak és kizárólag ő lehet a megfelelő személy.


- Igazságügyi Minisztérium: Ujhelyi István. Ezt a miniszteri feladatkört, a nem létező migrációs kvóták igazságának élharcosa, az egyetlen olyan őszinte magyar politikus képes ellátni, aki köztudottan bármiféle érdekektől vagy elfogultságtól mentes.


- Egészségügyi Minisztérium: Szanyi Tibor. Az antialkoholizmus melletti harcok, valamint az egészséges életmóddal kapcsolatos tapasztalatai alapján nála alkalmasabb ellenzéki politikus nincs erre a posztra.


- Művelődési és Közoktatási miniszter: Dúró Dóra. Személyével és a szavazati jogok iskolázottsághoz kötési elvárásaival a minisztérium az empatív és toleráns működés soha nem látott magasságába fog ívelni.


- Bevándorlási minisztérium: az újonnan létrehozott tárcának minisztere Dr. Vadai Ágnes. Személyében megkérdőjelezhetetlen a menekültek elfogulatlan elbírálása és számukra a megfelelő életkörülmények biztosítása.


- Önkormányzati Minisztérium: Kunhalmi Ágnes. Eddigi országjáró útjai során olyan rendkívüli tapasztalatokra tett szert, amely ismeretek nélkül elképzelhetetlen lenne ennek a minisztériumnak a működése. Munkája kétségtelenül a társadalom egészének, egy egészen másféle életminőséget fog okozni.


- Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium: Fekete Győr András. A Momentum generáció és a szaktárca összeolvadása képezheti egyedül a magyar fiatalok jövőjének helyes alakulását.


- Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium: egyhangú döntés alapján ez a minisztérium okafogyottság miatt megszűnik. Feladatait az újonnan létrehozott Bevándorlási és Megszorításügyi minisztériumok látják el.


- Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium: a MEKK döntése alapján ez a minisztérium megszűnik. Az ezzel kapcsolatos feladatokat ezután közvetlenül az EU szakembergárdája látja el.


- Politikai Korrektséget Felügyelő Minisztérium: a Szél Bernadett miniszterségével működő, újonnan létrehozott tárca hivatott garantálni a jogállamiságot - bizonyítva, hogy lehet más a politika.


- Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: Szigetvári Viktor. A vidéki bányászatban elért utolérhetetlen sikerei és népszerűsége kétségtelenné tették az alkalmasságát.


- Környezetvédelmi Minisztérium: Juhász Péter. Miniszteri posztjának elfogadásával ígéretet tett arra is, hogy a különféle sípokkal történő zajártalmak ellen is fel fog lépni.


- A többi minisztérium közvetlen irányítását a MEKK döntése szerint nem fix személyű miniszter látja el. Ezen minisztériumok miniszterei csak egy hónapos megbízást kapnak. Minden hó végén sorsolás dönti el, ki legyen az adott szaktárca vezetője a következő hónapban. A sorsolásban kizárólag azok az ellenzéki vezető politikusok vehetnek részt, akik abban az időszakban nem rendelkeznek miniszteri pozícióval.
A MEKK határozottan elutasítja azokat a vádakat, melyek szerint ez azért van, hogy mindenki hozzáférjen a közvagyonhoz. Valójában ez a teljes egyenlőség betartásának elfogulatlan módszere. Ráadásul ezzel a vallásos állampolgárok is érezhetik az ellenzéki koalíció törődését, hiszen így a szerencse látszatával Isten akarata érvényesül abban, hogy melyik minisztériumot ki tölti be.
III / III.

A DEMOKRATIKUS ELLENZÉKI KOALÍCIÓS KORMÁNYZAT PROGRAMJA


Alapelvek:

A nemzetközi szociáldemokrácia alapjait képező liberális ideológia betartása minden ember kötelessége. A MEKK nem enged meg semmiféle, ennek ellentmondó tevékenységet - történjen az tettekkel vagy szavakkal.
Történjék bármi is, nem volt, nincs és a jövőben sem lehet semmi, ami az ideológia betartása alól bárkit is mentesítene.

Ezért a MEKK egyhangúan elhatárolódik minden, az Európai Unió szellemiségétől eltérő tevékenységtől.
Nyíltan és kategorikusan elítéli a diktatórikus Orbán kormányt, és annak a nemzetközi egység ellen folytatott gerillaharcát.

A "Merjünk kicsik lenni!" irányelv folytatásaként elindítja a
"Nem köhög a bolhamagyar!"
megnevezésű, a nemzetközi elvárásoknak maradéktalanul megfelelő programját.


A MEKK kormányának tevékenysége a beiktatása utáni első 100 napban:


- Megszünteti a gyűlöletkeltő, ordas migráns hazugságokat. A menekültek integrációja, valamint kultúrájuk és viselkedésük az európaival történő harmonizálása a kormányok dolga.
Ezt bírálva akadályozni a jogállami intézkedéseket: antidemokratikus tevékenység!
Ezért aki ilyesmit terjeszt, az a Nyugat-Európában sikerrel bevezetett "gyűlöletbeszéd" törvénnyel, gyorsított eljárással börtönbe kerül. Egy jogállamban mindenkinek joga van dicsérni a felelős munkát végző minisztereket vagy joga van hallgatni. De a reformokat ellenreformi kísérletekkel, a nemzetfejlesztési forradalmat soviniszta ellenforradalmi tevékenységekkel vagy megnyilvánulásokkal gátolni bűncselekmény.


- A MEKK véget vet a nyíltan kirekesztő és rasszista politizálásnak. Magyarország örömmel és szeretettel fogadja be és óvja meg azokat a menekülteket, akikről az EU úgy dönt, hogy ezután velünk éljenek.


Ennek biztosítására a MEKK az alábbi kiegészítő intézkedéseket teszi:

- A kerítést természetesen nem bontja le senki. Felesleges költség lenne. Csupán a határvédelem szűnik meg, helyettük emberjogi aktivisták járőröznek majd a határok mentén, hogy a menekültek számára azonnali tájékoztatást nyújtsanak a lehetőségeikről és a jogaikról. A MEKK külön figyelmet fog fordítani arra, hogy az aktivisták NE említsenek kötelezettségeket vagy büntető törvényeket, mert ezzel elbizonytalanítanák az amúgy is elkeseredett és bizonytalan embereket.


- A MEKK semmiféle módon nem akadályozza, vagy hátráltatja az EU jogszerű menekültpolitikája szerinti bevándoroltatását.
Amennyiben az idei évre előirányzott 40.000 helyett 120.000 embert kell befogadnunk, a MEKK mindösszesen azzal a kérdéssel fog az EU felé fordulni, hogy biztosak-e abban, hogy az idén már nem növelik a létszámot. Továbbá felhívja a figyelmüket arra, hogy Magyarország eddig nem vette ki a részét a közterhek ilyen formájú viseléséből, amit mielőbb szeretne jogszerűen bepótolni.


- Magyarország önerőből biztosítja a menekültek számukra azt az életminőséget, amit tőlünk nyugatra is megkapnának.
Ezzel garantáljuk az EU felé azt, hogy a megtisztelő módon hozzánk betelepítettek nem akarnak majd visszamenni. Ha olyan (vagy jobb) lakhatást és segélyt biztosítunk számukra, mint amit eddig nyugaton kaptak, semmi érdekük nem lesz abban, hogy ne maradjanak itt.


- A sokszínű, multikulturális együttélés mielőbbi létrejötte érdekében a MEKK azonnali hatállyal betiltja a "migráns"," arab" vagy éppen "afrikai" szavak használatát. Kizárólag a mediterrán külsejű, vagy a háborús menekült kifejezések engedélyezettek. Ettől eltérő szóhasználat pénzbírságot von maga után. Ezzel a rendelkezéssel megszületnek azok a nyelvi korlátok, amellyel lehetetlenné válik a migránsokról bármit is mondani - hiszen amit nem neveznek a nevén, arról érthetően beszélni sem lehet.
Ezzel megszűnik a kirekesztő és megkülönböztető viselkedés is.


- A MEKK maximálisan támogatja az Európai Unió migrációs politikáját. Ezért ennek az államháztartás részét eddig nem képező költségeit a közös közteherviselés elvén, egy új, méltányossági alapokon nyugvó adónemmel szerzi be. A "migrációs hozzájárulás" a személyi jövedelemadókhoz hasonló módon kerül mindenkitől levonásra.
Ennek pontos összege az idők során változhat, a jelenlegi irány szerint nem lehet több mint a nettó jövedelem 20%-a.


- A Németországban bevált gyakorlat alapján a MEKK a magyarországi önkormányzati lakásokat kiüríti. Ezek lakói 30 napot kapnak a kiköltözésre, vagy a karhatalom fogja őket az utcára tenni. Ezekben a lakásokban kizárólag a szír háború elől menekülő embertársainknak lehet méltó otthont nyújtani.
Természetesen ingyen bérléssel, 100%-os rezsitámogatással.
Függetlenül attól, hogy Pakisztánból, Afganisztánból vagy épp az arab térség helyett az afrikai kontinens bármelyik országából menekültek idáig a Szíriában dúló harcok elől.
Szintén német példa szerint, ezekben a lakásokban heti rendszerességgel biztosítva lesz (önkormányzati pénzből) a bejárónőkkel végeztetett rendszeres takarítás. A MEKK ugyanis toleráns a kulturális sokszínűséghez, így nem várja el, hogy életerős fiatalemberek, számukra megalázónak minősülő munkát végezzenek ott, ahol laknak.


- Az MSZP-SZDSZ koalíciós kormányzás alatt Simor András őszintén kimondta: "Nincs ingyenebéd!"
Ezzel a MEKK maximálisan egyetért, egy demokratikus jogállam nem állhat gazdaságilag illogikus alapokon.
A MEKK német minta alapján megszünteti az eddig hajléktalanoknak, illetve rászoruló szegényeknek működő ingyen konyhákat.
Ezután csak és kizárólag a menekülteknek kizárólagos joga, hogy ingyen kapjanak ételt.
A muszlimok számára elfogadott "halal ételek"-re való átállás költségeit a MEKK teljes egészében megtéríti.


- A MEKK egyedülállóan demokratikus módon biztosítja a kultúrák közötti harmonikus együttélést. Ezért minden nap, 22-órától reggel 04-óráig kijárási tilalmat vezet be, amelyet egyedül a menekültek szeghetnek meg, hiszen ők nem ismerhetik a specifikusan magyar jogszabályokat.


- Továbbá megtiltja a magyarországi nőknek (és transzneműeknek) a menekülteket provokáló viselkedést. Azokat, akiket megerőszakolnak, és kiderül róluk hogy nem viseltek az egész testüket eltakaró csadort, nem illeti meg az állam védelme. Ellentétben a Nyugat-Európai módszerrel, ahol az ilyen esetekben nem végeznek valódi nyomozást, a MEKK megtiltja, hogy egyáltalán büntető eljárás indulhasson. Sőt, kirívó esetekben a nemi erőszak áldozata köteles a Magyar Bevándoroltatási Alap számára pénzbírságot fizetni.


- A feszültségektől mentes, békés együttélés kialakítása és megóvása érdekében a MEKK tájékoztatni fogja a lakosságot arról, hogy a menekültek részéről esetleges agresszívnek tűnő viselkedést ne értelmezzék félre. Amennyiben valakinek megütik a jobb arcát, köteles a balt is odanyújtani. Ha pedig az ékszert, okostelefont, készpénzt vagy egyéb értéket kéri egy bevándorló, az európai tudattal rendelkező polgár azt azonnal és önként átadja.
Aki nem így viselkedik, az szándékosan feszültséget generál, ezért közbotrányokozás bűntette miatt eljárás indul ellene.


- A MEKK csatlakozik az európai "Nem félünk!" mozgalomhoz. Terrortámadásról kizárólag annak másnapján szabad megemlékezni. Ennek elmúltával az eseményt mindenki köteles elfelejteni. Aki nem így tesz, az hamis félelemkeltéssel próbál gyűlöletet kelteni a muszlim vallású embertársaink ellen.
Egy toleráns és elfogadó társadalomban nem megengedett a sérelmek felhánytorgatása. Aki ezt megszegi, a bevezetésre kerülő "iszlamofób" törvények értelmében börtönbe kerül.


- Mindezen intézkedések átfogó ellenőrzése Vona Gábor személyes feladata. Az általa létrehozásra kerülő "Muszlim Gárda" iráni és török szakértők bevonásával fogja ellenőrizni minden településen, hogy a keresztény emberek úgy félik-e Allahot, ahogy kell, és a neki tetsző, a Saríjában meghatározott törvények szerint élnek.


- A jogállamiságot a MEKK minden ponton kiemelten fontosnak tartja. Ezért az országhatárokat erősen meghúzott demarkációs vonalaknak tekinti, melyet egyik fél sem léphet át, semmiféle igénnyel. Az úgynevezett "határon túli magyarság" fogalmát náci kijelentésnek nyilvánítja, és a szomszédos országokban élő emberek minden dolgától elhatárolódik. Ez természetesen az állampolgárságra és a szavazati jogra is vonatkozik.


- A MEKK alapvető kötelességének tartja a választási reformokat is, melyekkel érvényt szerez a demokráciának, nem engedve több teret a diktatórikus rendszereknek. Ezért az új választási törvény bevezetésével már csak és kizárólag azok szavazhatnak, akik sikeresen vizsgáztak a liberális szellemiségből, és legalább 2 éven át bizonyították, hogy mindennapjaikat is ennek megfelelően élik.


- Az elsődleges célkitűzések közé került a házasságok ócska és maradi nézeteinek felszámolása is. A MEKK már az első 100 napban beiktatja az azonos neműek házasságát engedélyező törvény mellett a többnejűséget is engedélyezőt - ami persze bármilyen összeállítású vegyes házasság is lehet.


- A modern Európa részeként csak modern felsőoktatás működhet. Ezért a MEKK minden hazai felsőoktatási intézményt kötelez a CEU tantervének és demokratikus oktatási szellemiségének átvételére.


- A nyílt társadalmak megkérdőjelezhetetlen helyessége, valamint a gender-elmélet közoktatásba történő beépítése már az általános iskolákban bevezetésre kerül. Ez a Fekete-Győr András által javasolt tankönyvekkel történik. A Momentum-generáció által készített képeken látható, fekete-afrikai Árpád vezér (amint migránsokat vezet át a Kárpátokon), illetve a transzneműként ábrázolt Szent István történelmi hiteleségének megkérdőjelezése azonos a fasiszta árja elmélettel, így büntetőjogi felelősségre vonással és börtönbüntetéssel jár.


- Több, európai országgal ellentétben a MEKK nem vezeti be a 80 gender különféle nemű megnevezését, mivel a magyar nyelv ezt nem teszi lehetővé. Viszont haladéktalanul megkezdi az óvodai nevelések átállását transzneműre, melyet svéd szakértők bevonásával, az ő tapasztalataik alapján hajt végre.


- Azoknak a szülőknek, akik gyermekük születése után a gyermek nemét nem fiúnak/lánynak határozzák meg, hanem a gyermek majdani elképzeléseire toleránsan a nemeként "passz" vagy "fogalmam sincs" kifejezéseket írják, a MEKK úgynevezett "Gender támogatást" biztosít, ami a mindenkori minimálbér összegével azonos.


- Egy sokszínű, multikulturális demokráciában nincs helye ósdi téveszméknek vagy demagógiáknak. Ezért azok a keresztény papok, vagy egyéb vallási vezetők, akik a MEKK lépéseinek helyességét megkérdőjelezik, érzékenységi tréning elvégzésére lesznek kötelezve. Ez helyileg Szaúd-Arábiában, egy erre létrehozott intézményében történik.


- A vallási tolerancia érdekében a MEKK, kormányzásának első két évében pénzjutalommal támogatja azokat, akik szabad akaratukból áttérnek a muszlim hitre. Ennek letelte után a pénzjutalom megszűnik, az áttérés pedig kiemelten ajánlottá válik.


- A svéd minta alapján a MEKK is azonnal és különösebb kérdezősködés nélkül ad új személyazonosságot azoknak, akik az ISIS oldalán harcoltak. Amennyiben hitelesen bizonyítja, hogy részt vett fegyvertelen emberek legyilkolásában, alanyi jogon kap lakást és életjáradékot, hogy képes legyen visszailleszkedni a társadalomba. Ennek koordinációját svéd szakemberek végzik, a náluk bevezetett gyakorlat alapján.


- A MEKK a diktatórikus és tolvaj rezsim minden csökevényét eltörli. A "rezsicsökkentés" nevű trükk megszűnésével a becsület, a tisztesség és megértő emberségesség útján járó energiaszolgáltató cégek maguk határozzák majd meg az árakat. Az új kormány ebbe nem avatkozik be, mert a piacgazdaság fejlődésének gátja lenne, ha felső értékeket határozna meg.


- Az ország harmadának éhezésére azonnali lépésként visszaállítja az Orbán-rezsim előtti, szocialista kormányzat ellátási rendjét. Az ingyenes gyermekétkeztetés azonnali megszüntetését, az általános iskolai könyvek ingyenességének megszüntetése követi.
Ezekkel a lépésekkel vezeti be a Megszorítási minisztérium azon reformjait, melyekkel a társadalmi egyenlőség jegyében a középosztály és a szegénységben élők közötti különbség végleg eltűnik.


- A MEKK kiemelten tiszteli az idős korúakat, és tiszteletben tartja akaratukat. Ezért eleget tesz a nyugdíjasok kérésének, melyet különféle alapítványoknak nyújtottak be. A külföldről finanszírozott, így megkérdőjelezhetetlenül tisztességes és független civil szervezetek egyértelműen felmérték és kifejezésre juttatták az idős korosztály azon igényét, hogy ők is aktívan hozzájárulnának a hazánkban végbemenő szociáldemokratikus változásokhoz.
A MEKK a demokrácia minden igényének eleget tesz és méltányolja a nép akaratát, így eltörli a 12. havi nyugdíjat.


- A Családi Otthonteremtési Támogatás (CSOK) azonnali megszüntetése csupán az első lépések egyike, amely visszavezeti Magyarországot a demokrácia útjára. A MEKK kiadásainak fedezése érdekében hozott különféle megszorító intézkedések szükségszerűen növelik az adóterheket.
E mellett minden segély és egyéb kedvezményes juttatás felülvizsgálatra kerül. Amennyiben az ellenőrző hivatal helyesnek látja, ezeket azonnali hatállyal megvonja.
A 27%-os ÁFA 55%-ra emelése ugyanis oly mértékben fogja növelni a gazdasági fejlődést, hogy szükségtelen holmi segélyekkel és kedvezményekkel bonyolítani az amúgy sem egyszerű államháztartási gépezetet. A modern Európában csak a (háború elől) menekültek szorulnak segélyre, mindenki más az Uniós előírások szerinti jólétben él.


- A kórházak azonnali privatizációjával rengeteg pénz marad az államkasszában, melyet a fenti, fontosabb célokra lehet fordítani. Ezért nincs szükség különösebb költségbecslésre sem - akár ingyen is át lehet adni bármelyik, külföldi magánszervezetnek. Ők majd vásárolnak kellő mennyiségű MRI és CT gépet, növelik az orvosok és a többi egészségügyi dolgozó bérét. Ugyanúgy felvirágoztatják majd a hazai egészségügyet, mint ahogy a privatizációk során a többi, magántulajdonba került céggel történt. Ezért ezek közpénzből való finanszírozása felesleges pocséklás.


- Az [E]gyesült [N]emzetek [Sz]ervezete (röviden: ENSZ) elnöke által kijelölt nemzetközi demokratikus irányok betartása érdekében, a MEKK csak olyan kormányzati határozatokat hajt végre, amelyeket a filantrópok által támogatott civil szervezetek elfogadtak.
Ennek gördülékeny végrehajtása érdekében létrejön a
[V]álasztópolgárok [É]letterét [N]övelő [F]ilantróp [A]lapítványok [Sz]övetsége (röviden: VÉNFASZ).

A VÉNFASZ kizárólagos jogosultsága felügyelni és a demokrácia szellemiségében meghatározni a kormány tevékenységeit.


Éppen ezért a MEKK-nek nincs programja a 100. nap utánra.

Hiszen eme demokratikus változtatások életbe léptetésével Magyarország megvalósítja a tökéletes, nemzetközi jogharmonizációt.
Ezzel már akár Brüsszelből, akár Szaúd-Arábiából, akár a Rothschild birtokról is lehet közvetlen utasítást adni a Magyar minisztériumoknak, elkerülve a felesleges, bürokratikus időpocséklást.

A MEKK jelszava: "Előre a szocialista demokrácia útján!"

Ennyi volt az EGEK és a MEKK hivatalos** nyilatkozata.


HA MINDEZZEL EGYETÉRTESZ, MENJ SZAVAZNI ÁPRILIS 8-án.
HA EZEK BÁRMELYIKÉVEL NEM ÉRTESZ EGYET, MENJ SZAVAZNI ÁPRILIS 8-án.

Ha nem mégy szavazni, nincs morális jogod, hogy utána a rosszra fordult sorsod miatt siránkozz - hiszen semmit nem tettél ellene!


* A fenti koalíciós ismertető vitathatatlanul csak egy fikció.
Nem valóság, hanem egy vízió arról, hogy az ellenzéki politikusok személyének és céljainak ismeretében mik azok, amiket megvalósítanának.
Így a hitelessége semmivel sem kisebb, mint például bizonyos médiákban a manapság kötelezővé vált "ma melyik kormányzati politikus mit lopott" című kvízműsor. Akkor sem, ha az hiteles riportnak van álcázva.
Minden egyéb jellegű álhír bármilyen megközelítése is álhír.

** Az egyik, hangzatos és igaznak tűnő, ám valós és bizonyítható tényeket nélkülöző, hasra ütéssel készült hír pont olyan, mint a másik. Függetlenül attól, melyik "hiteles" online újság vagy televízió tette közzé.(by L.W.L.)Kiemelt bejegyzések

ÚJ!

Új, elektronikus könyveinket kis részekre bontva tesszük közzé.
 

 

A visszatérő múlt csapdái:
     


Aktuálpolitika:

   

(A liberalizmus világa)
           
 
A négy legolvasottabb bejegyzés:
       
 
Történelem:
   
   
 
Nyugat alkonya:
   


Vitathatatlan.blogspot.hu

Tények a világról és ami mögötte van
Főoldal (nyitólap) | Tartalomjegyzék

Facebook

2018. február 19.
Ez az oldal a Facebookon is követhető


 

Kérdés, kérés, észrevétel?

A Facebook alkalmazásaival az üzenetküldés is egyszerű.


VIDEÓK!

Legújabb videóink immár elérhetőek a vk.com oldalán is.

VITATHATATLAN TÉNYEK
A világról és ami mögötte van.

Fontos dolgokról, vitathatatlanul érthetően és egyszerűen.
Kövesse a vitathatatlan.blogspot.hu híreit videó csatornánkon is: https://vk.com/vitathatatlan