vitathatatlan.blogspot.hu
Főoldal (nyitólap) | Tartalomjegyzék
(x)

Az iszlám titkai (5\1)

KERESZTÉNY ÉLET A TOLERANCIA
ÉS A BÉKE VALLÁSA MELLETT


Sokan hallották már, hogy az iszlám békés vallás, és toleráns a más vallásúakkal.
Mások szerint az iszlám kizárólag önmagával békés.

Melyik az igaz állítás? Lássuk a tényeket.

A muzulmánok napi ötször imádkoznak, és a bevezető ima mindig tartalmazza a következőt:
"Vezess minket az egyenes úton, ... Ne azok útján, akiket haragvásod sújt (zsidók), sem pedig a tévelygőkén (keresztények)."  [Korán 1:7]


A béke vallásának bizonyságára a Korán 5:32 versét sokan idézik példának.
"Ha valaki megöl egy embert, az olyan, mintha az egész emberiséget ölte volna meg."
Csakhogy ez egy szövegkörnyezetből kiragadott félmondat - ami ebben a formában teljes mértékben félrevezető.

Lássuk a teljes szöveget:

Korán 5:31-33

"Ha valaki megöl egy embert - és nem megtorlásul gyilkosságért, vagy azért, mert gonoszságot terjesztett a földön - az olyan, mintha az egész emberiséget elpusztítaná. Aki ellenben életben tart valakit, olyan az, mintha az összes embert életben tartotta volna.

És eljöttek hozzájuk [időről-időre] a mi küldötteink nyilvánvaló bizonyítékokkal. Ám közülük számosan bizony ezután [is] semmibe vették a határokat a földön.

Akik fegyvert fognak Allah és a küldötte ellen, s [csak] abban serények, hogy romlást idézzenek elő a földön, azoknak a jutalma, hogy megöletnek, vagy keresztre feszítettnek, vagy egymással ellentétesen a kezük és a lábuk levágatik, vagy elűzetnek [erről] a földről. Ez lesz e világon az ő szégyenük, a túlvilágon pedig [ráadásul] óriási büntetés lesz az ő osztályrészük."


Egy másik fordítás a romlást előidézőket „rendbontók”-nak hívja.
A rendbontók az iszlám rendjének megbontói. Három fő csoportra bonthatók:
- Akik megszegik az iszlám bármelyik törvényét
- Akik muszlimok voltak, de más vallásra tértek át
- Akik nem hajlandóak felvenni az iszlám hitet, és ezzel konokul megtagadják a próféta tanításain keresztül Allahot
A rendbontók büntetése: halál.

Ennek ismeretében foglaljuk össze röviden a fenti idézet lényegét:
A törvényeket pontosan betartó igazhitű muzulmánt semmiféle bántódás nem érheti. Mindenki mást meg kell ölni.Hogy ez mennyire van így a gyakorlatban, azt jól mutatja az a tény, hogy a világ kb. 50 muzulmán államának többségében döbbenetes gyorsasággal tűntek el az élő kafírok. (A kafír a más vallásúak gyűjtőneve. Jelentése: „Az igazság elfedője, Allah irgalmának tagadója.” A szó török megfelelője: gyaur)

„Öljétek meg a pogányokat, ahol csak föllelitek őket!”  [Korán 9:5]

„Harcoljatok azok ellen, akik megkapták az Írásokat, de nem hisznek Allahban vagy a Végső Napban. Ők nem tartják tilosnak, amit Allah és az Ő Küldötte megtiltott.” [Korán 9:29]

„A kafírokkal szemben hajthatatlannak kell lenni, keményen kell fellépni ellenük, utálni kell őket, amíg el nem fogadják a Legmagasztosabb Allah által kirótt sorsot, mivel ez Allah rendeltetése.” („Al Walaawa al Baraa”,[w59.2])


Mára a iszlám országokban ahol még vannak élő "hitetlenek", azok kizárólag keresztények.
Őket viszont a mai napig üldözik.
Tény, hogy mára a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon.
És tény az is, hogy a keresztényeket kizárólag a „béke vallásának” toleráns(?) és elfogadó(?) hívei üldözik.


Mohamed ugyanis a keresztényekről és a zsidókról (a könyv népe megnevezéssel) külön, másként rendelkezett. Nekik a "dimmi" megnevezést adva, őket nem a „felveszed az iszlámot önként, saját meggyőződésből - vagy meghalsz” kategóriába sorolta, mint az összes többi vallás képviselőit.
Az idők során azonban az izraeliták felé ez elfelejtődött, és a gyakorlatban csak a keresztények élhetnek e lehetőséggel - vagy persze meg is halhatnak.


Mivel Allah irgalmas, az iszlám is rendkívül könyörületes a "dimmi"-kkel.
Megtarthatják az életüket, ha BEHÓDOLNAK az iszlámnak, és:

- Fizetik a dzsizját. (Ez egy megalázó és magas pluszadó, amit rendszeresen fizetni köteles minden dimmi.)

- Nem tarthatnak fegyvert, és semmiféle erőszakos ellenállást nem fejthetnek ki muzulmánokkal szemben

- Templomaikban vagy lakóhelyeiken nem adnak menedéket az iszlám ellenségeinek, és nem bújtatják őket a muzulmánok elől

- Vallási hovatartozásukat nem mutathatják ki nyilvános helyeken, és nem téríthetnek másokat saját vallásukra

- Tilos feszületet hordani, illetve nem lehet kereszt a templomokon sem (a kereszt is tiltott bálványnak számít)

- A harangokat csak ritkán és nagyon halkan használhatják

- Nem építenek új kolostorokat, templomokat, zárdákat vagy szerzetesi cellákat. Nem újíthatják fel azokat, amelyek rommá váltak vagy muzulmán negyedekben találhatóak

- A hangjukat nem emelhetik fel, amikor halottaikat kísérik

- A rokonaikat nem tarthatják vissza, ha azok be akarnak lépni az iszlámba

- Nem öltözhetnek hasonlóan, mint a muzulmánok, sőt: öltözetük jelezze kafír mivoltukat. (Ez lehet pl. a csukló köré kötött zunár, ami egy széles, sárga ruhaszövetből készül.)


és ha mindez nem lenne elég, "bónuszként" még ezek is a dimmi élet részei:

- Nem vásárolhatnak semmi olyat, amit egy muzulmán már megjelölt, hogy magának akar

- Mindig tiszteletet kell mutatniuk a muzulmánok iránt, még az ülőhelyünket át kell adniuk, ha egy igazhitű oda akar leülni

- Kapuikat tárva-nyitva tartják a muzulmán járókelők és utazók számára. Akár három napig is élelmet és szállást biztosítanak nekikNAPJAINKBAN IS ILYEN SZABÁLYOK KÖZÖTT ÉLHET
A BÉKE ÉS TOLERANCIA VALLÁSÁBAN
EGY KERESZTÉNY.

Aki úgy gondolja, az ókori Görögországban egy rabszolga élete volt hasonló, nem téved.

(Történelmileg az első dimmik a Kajbárban élő zsidók voltak. Miután Mohamed legyőzte őket, elvesztették földjeiket, tulajdonaikat és a saría jogrendszer szerint kellett élniük. A zsidók folytatták a földművelést, de be kellett szolgáltatniuk bevételeik felét - a dzsizja adót – Mohamednek. Ez a dimmi státusz, ami a kereszténység összeomlásának oka volt a Közel-Keleten és Törökországban.)Napjainkban bizonyos Muszlim hitszónokok azt állítják, hogy vannak modernizációs folyamatok. Ennek egyetlen példájaként a Kairói muzulmán egyetemet szokták felhozni. Kairóét, ami mellesleg Egyiptom fővárosa. Azé az Egyiptomé, ahol réges-rég megölték a piramisokat építő nép utolsó tagját is. Azé az Egyiptomé, ahol manapság Kopt Keresztényként élni kb. olyan, mint minden nap orosz rulettezni.

(Ahogy mindenhol máshol, a különféle iszlám országokban is voltak modernizációs, illetve nyitott időszakok. A történelemben sokszor és sok helyen. Nem is kell olyan régre menni - a szemünk előtt zajlott le egy Iránban. A XX. század közepén indult reformok a '79-es forradalom után szigorú vallási előírások szerinti életre rendeződtek vissza. Az iszlám nyitottsága soha nem tartós. Soha nem is lehet tartós, mert szöges ellentmondást generál a vallás által előírtakkal. És ha egy adott életforma sokáig a vallás által előírtak ellentéte, eljön az ideje amikor az egyik megszűnik. Az iszlám esetében soha nem a vallás az, ami felejtőssé válik, így kivétel nélkül mindig az "ősi" muszlim tanokhoz való visszatérés történik. Ezért nem lehet "nyitott" vagy "modern" muszlim társadalomról beszélni - mert belátható időn belül mindig visszatér az eredeti állapot.)


VÉGÜL:

A muzulmánok szemében Mohamed minden tette és szava kivétel nélkül Allahnak tetsző. Hiszen a próféta Allah akaratának közvetítője volt. Így az élet bármely területén csak és kizárólag az lehet helyes, ahogy a próféta elrendelte.

Ezért van az, hogy a tévhitekkel ellentétben az iszlám nem egy vallás.

Az iszlám: családszemlélet, közélet, belpolitika, világnézet, külpolitika, hadviselés ÉS vallás.
Mindez egyben. Szétválaszthatatlanul.A legfontosabb iszlám alapelv az Allahért való gyűlöletet és Allahért való szeretetet, melyet Al Walaa wa al Baraa-nak hívnak, ami az iszlám etika és a saría alapelve.
Egy muszlimnak gyűlölnie kell, amit Allah gyűlöl, és szeretnie, amit Allah szeret. Allah gyűlöli a kafírokat, következésképp a muzulmánok is ugyanígy tesznek.

Az alapelv tehát egyszerű: „szeresd, amit Allah szeret és gyűlöld, amit Allah gyűlöl”. Ez vonatkozik a kafír politikai rendszerek (például az alkotmányosság) iránti ellenérzésre és az iszlám jogrendszer, a saría jog iránti feltételen szeretetre.
Ez az alapelv húzódik meg azon muzulmán követelések mögött is, hogy a sáriát vezessék be és alkalmazzák mindenhol.

Vagyis MINDEGY, mit és hogyan csinálnak a kafírok,
azt nem szabad utánozni,
mert Allah gyűlöli a kafírok (hitetlenek) bármilyen megnyilvánulását.


És amit Allah gyűlöl, azt minden igazhitűnek kötelessége gyűlölni.

Az iszlám egyébként hisz a világbékében. Ami hitük szerint akkor jön el, amikor kivétel nélkül mindenki muzulmán lesz:
„És harcoljatok velük, amíg nem lesz zsarnokság, és a vallás egyedül Allahé lesz.”  [Korán 8:39]

Addig azonban még sok dolguk van, melyet minden igazhitűnek kötelessége segíteni:
„Amikor találkoztok azokkal, akik hitetlenek, üssetek a nyakukra, miután nagy mészárlást rendeztetek közöttük”  [Korán 47:4]


ZÁRSZÓ:

Papp Réka Kinga, az ismert liberális újságírónő röviden és érthetően fejtette ki a liberális gondolkodók véleményét a bevándorlásról: „Akkor Európa iszlám lesz, és akkor mi van?”

Albert Einstein viszont azt mondta: „Sorsunk az lesz, amit majd megérdemlünk.”
Ne feledjük: kizárólag azt érdemeljük, amit tetteinkkel érünk el.


(by L.W.L.)
2018.06.28.
Következő

Mekka és az
iszlám kezdetek


Javasolt videó:


Pódiumbeszélgetés Ft. Dr. Márfi Gyula veszprémi érsekkel,
Dr. Speidl Bianka a Migrációkutató Intézet munkatársával
és Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnökével.


Kiemelt bejegyzések

ÚJ!

Új, elektronikus könyveinket kis részekre bontva tesszük közzé.
 

 

A visszatérő múlt csapdái:
     


Aktuálpolitika:

   

(A liberalizmus világa)
           
 
A négy legolvasottabb bejegyzés:
       
 
Történelem:
   
   
 
Nyugat alkonya:
   


Vitathatatlan.blogspot.hu

Tények a világról és ami mögötte van
Főoldal (nyitólap) | Tartalomjegyzék

Facebook

2018. február 19.
Ez az oldal a Facebookon is követhető


 

Kérdés, kérés, észrevétel?

A Facebook alkalmazásaival az üzenetküldés is egyszerű.


VIDEÓK!

Legújabb videóink immár elérhetőek a vk.com oldalán is.

VITATHATATLAN TÉNYEK
A világról és ami mögötte van.

Fontos dolgokról, vitathatatlanul érthetően és egyszerűen.
Kövesse a vitathatatlan.blogspot.hu híreit videó csatornánkon is: https://vk.com/vitathatatlan